A început perioada de înscriere a echipelor de elevi. Termenul de înscriere este de 4 aprilie 2024. Se pot inscrie doar echipele din unitățile înscrise la Festival în acest an.

Înscrierea elevilor la Festivalul concurs „CDIdei în cărți” 2024 se va derula în conformitate cu Calendarul și presupune parcurgerea a trei etape:

– informarea beneficiarilor din unitățile de învățământ;

– formarea echipelor de elevi și completarea fișelor de înscriere care vor fi avizate de către directorul unității de învățământ din care fac parte copiii;

– înscrierea echipelor în formularele on line de pe site-ul proiectului. 

În prima etapă, responsabilii de la nivelul unităților de învățământ, desemnați de către directorul unității de învățământ, vor organiza întâlniri cu beneficiarii direcți și indirecți, pentru a-i informa în legătură cu activitatea pe care urmează să o desfășoare în cadrul Festivalului. 

În etapa a II-a, de formare a echipelor, cadrele didactice care doresc să coordoneze echipele vor completa o fișă de înscriere (anexa 4).

Fișele de înscriere completate vor fi transmise responsabilului de la nivelul unității și se vor păstra în dosarul Festivalului de la nivelul unității de învățământ.

Responsabilul la nivelul unității va întocmi o listă cu echipele înscrise care va fi avizată de către directorul unității de învățământ, va fi semnată și ștampilată, apoi scanată și transmisă responsabilului județean.

 În etapa a III-a, înscrierea online a echipelor, coordonatorii echipelor de elevi vor completa corespunzător Formularele de înscriere online de pe site-ul proiectului https://cdidei.excelentasibiu.ro, la secțiunea Înscrierea în proiect, numai după ce listele au fost avizate de directorul unității și au fost transmise către responsabilul județean.

Pentru a fi declarate înscrise la Festival, echipele trebuie să fie înscrise atât în listele primite de la unitățile de învățământ, cât și în formularele online.

Echipa de management de la nivel județean va verifica dacă toate echipele din listele primite sunt înscrise și online.

Echipele care nu sunt înscrise în formularele online, la termenele stabilite, nu pot participa la Festival.

Se vor încheia acorduri de colaborare între CCD/ CJEx partener din județ cu unitățile de învățământ doar dacă în unitate s-au înscris cel puțin 6 echipe de elevi. 

Mai multe informații se găsesc în pagina https://cdidei.excelentasibiu.ro/inscrieri/