Pregătirea elevelor și elevilor și realizarea produselor pentru Festival

În perioada aprilie- mai 2023 se desfășoară a patra activitatea în cadrul proiectului Festivalul CDIdei în cărți, ediția a VIII-a, Pregătirea elevilor și realizarea produselor.

În această perioadă, unităţile de învățământ vor fi sprijinite metodologic de către CCD partenere, pentru pregătirea cadrelor didactice implicate și de către CJEx partenere, pentru pregătirea elevilor.  În situația în care, la nivel județean există doar o instituție coordonatoare, aceasta va prelua toate responsabilitățile.

Mai multe informații găsiți în link-ul de  aici https://cdidei.excelentasibiu.ro/activitati_si_rezultate/ la secțiunea 4. Pregătirea elevilor și realizarea produselor.

 • La nivel județean, coordonatorii și responsabilii județeni vor organiza întâlniri cu coordonatorii echipelor de elevi și cu coordonatorii/responsabilii din unități pentru a-i pregăti pentru activitatea ce urmează să o desfășoare cu elevii. 
 • Elevii, coordonaţi de cadrele didactice, vor citi lucrarea aleasă şi vor realiza produsele solicitate, descrise la art. 14 al Metodologiei, în activităţi de educaţie nonformală, în afara orelor de clasă. 
 • Coordonatorii echipelor de elevi îi vor sprijini pe elevi să își planifice activitatea, să realizeze produsele și vor monitoriza  realizarea produselor de către elevi. Centrele Județene de Excelență partenere oferă cadrul pentru pregătirea elevilor în domeniul utilizării TIC, al dezvoltării competențelor infodocumentare, al prezentării orale, booktrailer, afiș s.a, în colaborare cu CCD din județ și cu CJEx Sibiu.
 • Data etapei județene și modalitatea de desfășurare acesteia vor fi stabilite de către coordonatorii județeni. Aceste informații vor fi comunicate unităților de învățământ și afișate pe site-ul FEstivalului, până în data de 2 mai 2023.
 • Etapa județeană a Festivalului se va organiza, pe cât posibil, în perioada 25 mai-9 iunie 2023.

Câteva precizări:

 • Fiecare echipă va fi identificată printr-un cod unic din 8 caractere (de tip simbol judet_cod scoala_nr echipă ), Acest cod se va comunica unității de învățământ, iar responsabilii unităților de învățământ vor comunica codul individual, către fiecare echipă. 
 • Nu se vor face publice datele de contact ale persoanelor implicate și nici numele elevelor și elevilor participanți la Festival.
 • Pentru comunicare și pentru  precizări suplimentare din partea noastră, se va utilza DOAR  adresa de email a Festivalului (cdidei.incarti@excelentasibiu.ro).
 • Recomandăm coordonatorilor și responsabililor de la nivelul unităților, coordonatorilor echipelor de elevi să comunice, pentru informații suplimentare, cu coordonatorii și responsabilii județeni: Lista coordonatorilor și a responsabililor județeni este aici http://cdidei.excelentasibiu.ro/wp-content/uploads/2023/03/Coordonatori-judeteni2023.pdf
 • Vor fi admise la etapa județeană doar echipele care au fost înscrise la Festival în etapa anterioară  și care îndeplinesc criteriile prevăzute în Metodologia de organizare și desfășurare a Festivalului.
 • În această perioadă se revizuiesc Fisele de evaluare pentru produsele de realizat și pentru prezentare. Forma lor finală va fi afișată pe site-ul Festivalului, în data de 20.04.2023. Până atunci, se pot utiliza, cu titlu orientativ, fișele de anul trecut, care vor suferi modificări nesemnificative.
 • Fișele de evaluare se găsesc pe site-ul Festivalului, în pagina Documente utile, secțiunea Fișe de evaluare (https://cdidei.excelentasibiu.ro/documente_utile/ )