Festivalul național CDIdei în cărți, 2022, la a VII-a ediție!

Motivaţi de ecoul pe care l-au avut primele șase ediții și  de implicarea elevilor în acest proiect datorită posibilităţii exprimării abilităţilor, creativităţii, a preocupărilor lor, am propus, în anul școlar 2021-2022, organizarea celei de-a VII-a ediții, la nivel național cu scopul de a asigura un  cadru pentru dezvoltarea, demonstrarea şi manifestarea la nivel înalt a unor competenţe transversale ale elevilor (creativitatea, simţul artistic, imaginaţia,  competențe TIC, de comunicare, munca în echipă s.a) prin intermediul structurilor info-documentare (biblioteci școlare, centre de documentare și informare –CDI s.a) și al Centrelor Județene de Excelență utilizând animații pentru lectură și metode ale educaţiei nonformale.

Obiectivul general al Festivalului național „CDIdei în cărți”, ediția a VII-a, din 2022 este crearea unei rețele naționale care să cuprindă cel puțin 25 Case ale Corpului Didactic și Centre Județene de Excelență  care să susțină și să promoveze dezvoltarea, demonstrarea şi manifestarea competenţelor transversale prin  activități de educaţie nonformală, utilizând eficient resursele din unitățile de învățământ din cel puțin 20 județe din țară și Municipiul București.

Festivalul a preluat ideea unei activităţi cu caracter nonformal, aceea a Muzeului literar. “Muzeul literar” este o activitate de animaţie de lectură în cadrul căreia elevii, în urma lecturii unei cărţi/ lucrări documentare, realizează un obiect reprezentativ din acea lucrare pe care îl prezintă publicului, “vizitatorilor”.

În anul acesta, Festivalul national “CDIdei in cărți” este cuprins în CAEN, cu avizul Inspectoratului Școlar Județean Sibiu. 

Festivalul național “CDIdei în cărți” se va derula în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Sibiu, Case ale Corpului Didactic, Centre Județene de Excelență, Universitatea “Lucian Blaga din Sibiu”, Biblioteca Județeană Astra Sibiu, Asociații.

În anul 2022 festivalul se desfășoară pe patru categorii de vârstă astfel: clasele III- IV,  clasele V-VI, clasele VII- VII și clasele IX-X.

Pentru fiecare categorie de vârstă am stabilit următoarele secțiuni: secțiunea lucrări în limba română, lucrări în limbi moderne (limba franceză, limba engleză, limba germană).

În cadrul Festivalului național  „CDIdei în cărți” elevii, în echipe de câte trei, coordonați de un cadru didactic, vor alege o lucrare pe care să o citească și vor realiza următoarele produse:

a. fișa lucrării citite

b. jurnalul echipei

c. un”obiect reprezentativ” care poate fi macheta unei secvențe reprezentative din lucrarea citită /  filmul de promovare a cărții (book trailer)/ afiș digital de promovare a cărții, după caz.

Elevii vor pregăti o prezentare orală, de cel mult 10 minute, a obiectului reprezentativ și a cărții.

Festivalul național „CDIdei în cărți” se va desfășura, în anul 2022, la nivelul următoarelor etape: județeană și națională.

Unitățile de învățământ care doresc să se înscrie la Festival sunt invitate să completeze corespunzător formular din link-ul de aici https://forms.gle/pw8wTuzGhZC8pES6Ale/pw8wTuzGhZC8pES6A, până în data de 5 martie 2022. Formularul va fi completat, pentru fiecare unitate, de către reprezentantul unității de învățământ sau de către responsabilul desemnat pentru acest proiect.

Echipele de elevi se vor înscrie în următoarea etapă, în perioada 6- 20 martie 2022, după înscrierea unităților de învățământ. Se vor putea înscrie elevi doar din unitățile care s-au înscris la Festival.

Toate informațiile se găsesc în Metodologia de organizare și desfășurare a Festivalului național „CDIdei în cărți” și pe site-ul proiectului https://cdidei.excelentasibiu.ro,

Corespondența în cadrul proiectului se va realiza utilizând adresa cdidei.incarti@excelentasibiu.ro.

Vă asigur de toată considerația mea și mă bucur să fim împreună în cadrul acestui proiect.

Mihaela Carmen Seușan, director al Centrului Județean de Excelență Sibiu