Despre festival

Prezentare

Festivalului-concurs "CDIdei în cărți", 2023

Echipa de proiect

pentru implementarea a celei de-a VII-a ediţii a Festivalului-concurs “CDIdei în cărţi”, 2023 este formată din echipa de management şi echipa de implementare.

Activități

Lista completă activităților

Lista parteneri

Partenerii festivalului

Echipa

Echipa de proiect la nivel național, care va fi responsabilă de  planificarea, implementarea și evaluarea Festivalului național „CDIdei în cărți” 2023, este formată din:
Echipa de management: coordonatori/ responsabili naționali și judeţeni (reprezentanții Caselor Corpului Didactic, ai Centrelor Județene de Excelență), reprezentanți ai partenerilor implicați în managementul proiectului, reprezentanți ai Inspectoratelor Școlare Județene;

Echipa de implementare: directorii unităților de învățământ înscrise în proiect, responsabilul la nivelul fiecărei unități înscrise în proiect, coordonatorii echipelor de elevi, echipe de implementare județene (prin decizia directorului CCD/ CJEx  din județul respectiv/ sau a directorului CJEx Sibiu), colaboratori inspectori şcolari și alți reprezentanţi ai celorlalți parteneri implicați în proiect.

Lista instituţiilor coordonatoare 2023

Activități

Susținem pasiunea pentru cultură

Festivalul a preluat ideea unei activităţi cu caracter nonformal, aceea a Muzeului literar. “Muzeul literar” este o activitate de animaţie de lectură în cadrul căreia elevii, în urma lecturii unei cărţi/ lucrări documentare, realizează un obiect reprezentativ din acea lucrare pe care îl prezintă publicului, “vizitatorilor”.

În anul 2023 Festivalul se desfășoară pe trei categorii de vârstă astfel:

  • clasele III- IV
  • clasele V-VI
  • clasele VII- VIII
  • clasele IX-X .

Festivalul-concurs „CDIdei în cărți” se desfășoară în anul 2023 la nivelul următoarelor etape: județeană și națională.

Unităţile care se înscriu la Festival vor primi Metodologia de organizare şi desfăşurare a Festivalului – concurs „CDIdei în cărți”, ediţia a VIII-a, 2023, criteriile şi instrumentele de evaluare.

Ce au de făcut elevele şi elevii?

•să formeze o echipă de trei eleve/ elevi din aceeaşi categorie de vârstă. Echipa va fi coordonată de un cadru didactic, profesor documentarist/ bibliotecar/ documentarist;
•să aleagă o lucrare pe care să o citească;
•să se înscrie la Festival (prin coordonatorul echipei de proiect);
•să îşi planifice activitatea în proiect;
•să citească lucrarea şi să stabilească obiectul pe care îl vor confecţiona;
•să participe la atelierele de pregătire organizate de Centrul Județean de Excelență
•să realizeze cele trei produse pentru prezentarea în cadrul festivalului:
•fișa lucrării citite,
•jurnalul echipei și 
•obiectul realizat/ confecționat (machetă/ afiș/ booktrailer)
•Să se pregătească și să-şi prezinte produsele în cadrul Festivalului în diferite etape

Informații despre edițiile anterioare ale Festivalului CDIdei în cărți de găsesc aici.