Despre festival

Prezentare

Festivalului-concurs "CDIdei în cărți", 2022

Echipa de proiect

pentru implementarea a celei de-a VII-a ediţii a Festivalului-concurs “CDIdei în cărţi”, 2022 este formată din echipa de management şi echipa de implementare.

Activități

Lista completă activităților

Lista parteneri

Partenerii festivalului

Echipa

 Echipa de proiect la nivel național, care va fi responsabilă de  planificarea, implementarea și evaluarea Festivalului național „CDIdei în cărți” 2022, este formată din:
 – Echipa de management: coordonatori/ responsabili naționali și judeţeni (reprezentanții Caselor Corpului Didactic, ai Centrelor Județene de Excelență), reprezentanți ai partenerilor implicați în managementul proiectului, reprezentanți ai Inspectoratelor Școlare Județene;
  – Echipa de implementare: directorii unităților de învățământ înscrise în proiect, responsabilul la nivelul fiecărei unități înscrise în proiect, coordonatorii echipelor de elevi, echipe de implementare județene (prin decizia directorului CCD/ CJEx  din județul respectiv/ sau a directorului CJEx Sibiu), colaboratori inspectori şcolari și alți reprezentanţi ai celorlalți parteneri implicați în proiect.

Activități

Vă mulțumim că ați ales să vă implicați în implementarea Festivalului național CDIdei în cărți, ediția a VII-a.

Vă anunțăm că, la solicitarea unor coordonatori județeni am prelungit perioada de înscriere a unităților de învățământ până în data de 11 martie 2022, ora 24.

În perioada următoare urmează înscrierea echipelor de elevi care se va realiza în trei etape:
1. Promovarea Festivalului la nivelul unității și lansarea  apelului de înscriere a echipelor de elevi. Lista lucrărilor propuse pentru a fi lecturate se găsește în pagina Documente utile.

2. Elevii, sprijiniți de cadrele didactice care doresc să îi coordoneze, vor alege o lucrare pe care doresc să o citească și vor stabili obiectul reprezentativ pe care să îl confecționeze (macheta unei scene reprezentative, booktrailer sau afiș în format digital sau fizic. 
După aceasta, profesorii coordonatori se vor îngriji de completarea fișei de înscriere a echipei. Șablonul fișei de înscriere a echipei de elevi se găsește tot în pagina Documente utile. Ulterior, responsabilul la nivelul unității va colecta aceste fișe și va întocmi lista echipelor înscrise la nivelul unității pe care o va transmite (digital) coordonatorului județean, până în data de 23.03.2022.

3. În perioada 14 –  23 martie 2022, coordonatorii echipelor vor completa formularul de înscriere online, formular care se va găsi pe site-ul proiectului, https://cdidei.excelentasibiu.ro/, la secțiunea Înscrieri. Doar echipele pentru care s-a completat fișa de înscriere vor putea să se înscrie în formularul online.

Pentru informații suplimentare vă rugăm să contactați reprezentanții Caselor Corpului Didactic/ Centrului Județean de Excelență din județul dumneavoastră sau, în situația în care acele instituții nu  sunt partenere, vă rugăm să ne scrieți pe adresa de  email cdidei.incarti@excelentasibiu.ro. 

Vă doresc sănătate, pace și bucurii!

  • Formarea persoanelor care sunt implicate în activităţi cu elevii- 20-30 martie
  • Organizarea și realizarea pregătirii elevilor – martie -aprilie 2022
  • Realizarea produselor pentru Festival
  • Evaluarea produselor în cadrul unităților de învățământ

Susținem pasiunea pentru cultură

Festivalul a preluat ideea unei activităţi cu caracter nonformal, aceea a Muzeului literar. “Muzeul literar” este o activitate de animaţie de lectură în cadrul căreia elevii, în urma lecturii unei cărţi/ lucrări documentare, realizează un obiect reprezentativ din acea lucrare pe care îl prezintă publicului, “vizitatorilor”.

În anul 2020 Festivalul se desfășoară pe trei categorii de vârstă astfel:

  • clasele III- IV
  • clasele V-VI
  • clasele VII- VIII
  • clasele IX-X .

Elevii din clasele a IX-a și a X-a nu vor confecționa un obiect ci vor realiza un book trailer al unei cărți citite.

Festivalul-concurs „CDIdei în cărți” se desfășoară în anul 2022 la nivelul următoarelor etape: județeană și națională.

Unităţile care se înscriu la Festival vor primi Metodologia de organizare şi desfăşurare a Festivalului – concurs „CDIdei în cărți”, ediţia a VII-a, 2022, criteriile şi instrumentele de evaluare.

Ce au de făcut elevele şi elevii?

•să formeze o echipă de trei eleve/ elevi din aceeaşi categorie de vârstă. Echipa va fi coordonată de un cadru didactic, profesor documentarist/ bibliotecar/ documentarist;
•să aleagă o lucrare pe care să o citească;
•să se înscrie la Festival (prin coordonatorul echipei de proiect);
•să îşi planifice activitatea în proiect;
•să citească lucrarea şi să stabilească obiectul pe care îl vor confecţiona;
•să participe la atelierele de pregătire organizate de Centrul Județean de Excelență
•să realizeze cele trei produse pentru prezentarea în cadrul festivalului:
•fișa lucrării citite,
•jurnalul echipei și 
•obiectul realizat/ confecționat (machetă/ afiș/ booktrailer)
•Să se pregătească și să-şi prezinte produsele în cadrul Festivalului în diferite etape

Informații despre edițiile anterioare ale Festivalului CDIdei în cărți de găsesc aici.